Lov & Data nr. 130 – Delingsøkonomi og personvern

Delingsøkonomien karakteriseres av forretningsmodeller som gjerne forutsetter utveksling av personopplysninger over digitale kommunikasjonsplattformer, f.eks at kunden gir opplysninger (navn, adresse, bankkortnr. osv) om seg selv i forbindelse med kjøp av en tjeneste.

De personvernrettslige spørsmål dette reiser er ikke særegne for delingsøkonomien, men blir særlig aktuelle pga. den totale mengden av personopplysninger/data i systemet og antallet deltakere (f.eks. tjenesteytere) som kan gis tilgang til opplysningene. Dette setter bl.a. strenge krav til det samtykket som normalt må innhentes fra kunden (den registrerte), som grunnlag for innhenting, bruk og utlevering av personopplysningene. Artikkelen kommenterer slike problemstillinger på bakgrunn av den offentlige utredningen «Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer» (NOU 2017:4)

Les hele artikkelen her
Share aticle to
Loading video ...
close