Miljørett | Når er det slutt på diesel- og bensinbiler?

Spørsmålet om fremtiden for dagens diesel- og personbiler i Norge er i dag antakeligvis ikke lenger et spørsmål om «hvis» men et spørsmål om «når».

Den 19. juni 2017 vedtok Stortinget en ny nasjonal transportplan som her setter noen ambisiøse mål for utfasingen av diesel- og bensinbiler innen relativt sett kort tid her til lands. I dag ble det også overlevert et nytt veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen (H) hvor hovedmålet er at Norge skal bli verdens første fullelektrifiserte samfunn innen 2050. Mye taler derfor for at Norges politiske krefter vil ønske å sette inn et ekstra-gir mot «begynnelsen på slutten» for Norges konvensjonelle bilpark og et løft for miljøtiltak av betydning i kampen mot klimaendringene.

Les mer om dette i vårt nyhetsbrev her
Share aticle to
Loading video ...
close