Ny versjon av fagheftet Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen er publisert

Eiendomsgruppen i BAHR har publisert en oppdatert versjon av sitt faghefte «Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen – Taksonomien og utviklingen i det norske regelverket.» Oppdateringen reflekterer først og fremst at per 1. januar 2024 har alle de seks miljømålene fått tekniske screeningkriterier, samtidig som flere nye bransjer har blitt innlemmet i taksonomien. Vi deler også noen tanker om den potensielle sosiale taksonomien som blant annet skal bidra til mer tilgjengelige boliger og grøntarealer for alle, dersom den blir innført.

God lesning!

Les/last ned heftet
Share aticle to
Loading video ...
close