Events

UTSATT: Grønn omstilling gjennom offentlig-privat samarbeid. Muligheter og modeller på lokalt og nasjonalt nivå

ARRANGEMENTET ER UTSATT TIL SEPTEMBER (I OSLO)

Vi hadde gledet oss til å ønske velkommen til panelsamtalen «Grønn omstilling gjennom offentlig-privat samarbeid – Muligheter og modeller på lokalt og nasjonalt nivå» på torsdag 18.08 under Arendalsuka. Slik blir det dessverre ikke. Grunnet forfall blant paneldeltakerne, vil vi vanskelig få skapt den samtalen det var lagt opp til. Vi velger derfor å utsette arrangementet til høsten, da i Oslo.

Samtidig vil vi minne om panelsamtalen «Kraft og makt» som arrangeres i “Mesternes mester-huset» i Kastellveien 8, torsdag 18.08, kl. 11.00 – 12.00. Her vil det settes søkelys på kapasitetsutfordringene i strømnettet og manglende nett. Dette har store konsekvenser for næringslivet og arbeidsplasser. Hvem sitter så med makten og skal fordele tilgangen på kraft, og hvordan bør dette skje? Er det behov for å sortere køen utover dagens «first come – first serve»? Les mer her.

Loading video ...
close