Events

EU ETS Shipping – er du klar for 2024?

Maritim sektor blir en del av EU Emissions Trading System (EU ETS) fra 1. januar 2024.

Regelverket ble vedtatt i EU i mai 2023. De siste månedene er det foreslått og vedtatt en rekke forordninger i EU som ytterligere spesifiserer og klargjør regelverket. Dette inkluderer bl.a. nærmere presisering av hvilket selskap som anses som «shipping company» og er ansvarlig under regelverket i henhold til implementerende forordning vedtatt 22. november 2023.

Frokostseminaret vil gi nærmere innblikk i regelverket, de siste forslagene og vedtakene, og hvordan aktørene nå må forberede seg.

Hvilke skip omfattes?
Hvilke utslipp omfattes?
Hvem er ansvarlig?
Hva bør avtales i kontrakter?

Hvordan jobber Norges Rederiforbund opp mot norske myndigheter og EU og hva er erfaringene fra disse prosessene?

Dette er blant temaene som vil bli belyst i frokostseminaret.

 

Program

8:30 – 09:00: Frokostservering

09:00 – 10:00 Seminar

  • BAHR:
    Anne Dahl Frisak, Partner Ocean
    EU ETS – Regelverket og betydningen for maritim sektor – Hvordan må aktørene forberede seg
  • Norges Rederiforbund:
    Simon Jóhannsson, Int. samarbeid og klima

    EU ETS – Erfaringer fra regelverksarbeidet i Brussel – Gjennomføring i Norge – Status i rederiene


10:00 – 10:30: Mingling og mulighet for spørsmål i etterkant av seminaret

 

Loading video ...
close