Events

Seminar | EUs klima- og energirett som pådriver for omstilling av norsk energisektor

  • October 27, 2021
  • 8:30 - 10:30
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, og Livestream

BAHR inviterer til seminar om rammevilkårene for omstilling av energisektoren. I seminaret gir vi en innføring i de mest sentrale virkemidlene i EUs arbeid med omstilling av energisektoren og forholdet mellom dem.

EUs mål om 55 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 og klimanøytralitet i 2050 legger premisser for klimapolitikken til en ny norsk regjering. EU-reguleringen som skal gjennomføre målene vil føre til en fundamental omlegging av energisektoren. Som EØS-stat med EU som viktigste marked er denne regelverksutviklingen også avgjørende for investeringer i Norge.

For å nå klimamålene vil det være behov for betydelige investeringer innen blant annet vindkraft til havs og på land, opprustning av vannkraft, blått og grønt hydrogen, karbonfangst- og lagring, batteriteknologi og infrastruktur. Reguleringen som skal drive frem disse investeringene er under utvikling på EU-nivå.

De aktørene som vil være fremst i det grønne skiftet må ha systemforståelse om et stadig mer komplisert regulatorisk landskap: I hvilken utstrekning vil utviklingen på EU-nivå være styrende for norsk klimapolitikk og virkemiddelapparat? Hvilke konsekvenser vil en vedtakelse av EU-Kommisjonens «Fit for 55»-pakke ha for EUs klimakvotesystem og fremtidige investeringsinsentiver? Vil EU-Kommisjonens nye statsstøtteretningslinjer for klima, miljø og energi være et mer fleksibelt rammeverk for nasjonale støtteordninger enn eksisterende retningslinjer? Hvordan vil EU-taksonomien og regler om bærekraftig finans påvirke finansiering av nye prosjekter? Og hvordan tilrettelegger kraftmarkedsreguleringen for energiomstillingen?

Program:

Klimamål, klimaloven og Norges klimaavtale med EU

Jon Christian Thaulow, partner BAHR

EUs klima- og energirett som drivkraft i energiomstillingen

Henrik Bjørnebye, partner BAHR

Nye statsstøtteretningslinjer for klima, miljø og energi

Arne Torsten Andersen, partner BAHR

EU-taksonomien, bærekraftig finans og klimaomstilling

Annina Luterbacher og Lene E. Nygård, senioradvokater BAHR

***

Vi serverer smoothies og kaffe/te fra kl. 8.15.

Livestream av seminaret er tilgjengelig HER

Loading video ...
close