Events

Faglig forum for kapitalforvaltningsbransjen | Skattemessige problemstillinger for private equity

  • April 10, 2019
  • 16:30 - 19:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR etablerer Faglig forum for kapitalforvaltningsbransjen. Dette skal være en møteplass for faglig diskusjon og kunnskapsdeling mellom aktørene i kapitalforvaltningsbransjen, en bransje BAHR har jobbet tett med i mer enn tyve år.

Tema for første samling er «Skattemessige problemstillinger for private equity». Riktig skattemessig håndtering har alltid vært en viktig faktor ved fondsetableringen, i forbindelse med investeringer, under eierperioden og ved exit. 

Foruten innlegg fra BAHRs skatteeksperter vil representanter fra Skatteetaten redegjøre for etatens fokusområder knyttet til skatt og private equity-bransjen. Her blir det med andre ord god mulighet til å få faglig input samtidig som man kan diskutere relevante skattemessige problemstillinger med andre bransjekollegaer, rådgivere og skattemyndighetene.

Vi vil gå nærmere inn på noen av de mest aktuelle skatterettslige temaene, herunder:

  • Strukturering av fond – klassifisering, jurisdiksjon og forholdet mellom fond og forvalter
  • Forvalters investering og beskatning av gevinstdeling / carried interest – hvor står vi?
  • Investeringsstrukturer og bruk av holdingsselskaper
  • Medinvesteringsordninger – hvor går grensen mellom kapitalinntekt og arbeidsinntekt?
  • Funding gjennom egenkapital og gjeld – hva lønner seg?
  • Exit-vurderinger
  • Skatterapportering og dokumentasjon – hva bør man særlig tenke på i årets skattemelding?

Problemstillingene vil belyses gjennom et case-eksempel.

Etter den faglige delen, som avsluttes ca. kl. 17.30, inviteres det til sosial og faglig mingling med servering frem til kl. 19.00. 

 

***

Foredragsholdere:

Peter Hammerich, Partner i BAHR

Hammerich er leder av BAHRs markedsgruppe for Kapitalforvaltning & private equity. Hammerich arbeider med alle juridiske områder knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. På fundraising-området bistår Hammerich løpende i forbindelse med ulike fundraisinger og fond. Han rådgir i alle tilhørende spørsmål, herunder rammevilkår, strukturering, avtalevilkår, skatt, mv.

Camilla Jøtun, Advokat i BAHR

Jøtun er nestleder i BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hun har ansvaret for markedsgruppens produktlinje «skatt og struktur», og arbeider hovedsakelig med norske og grenseoverskridende skatterettslige problemstillinger, samt strukturelle spørsmål i forbindelse med fondsetableringer, investeringer, omorganiseringer og realisasjoner.

PS: Vi tar gjerne i mot innspill til temaer (og foredragsholdere) til kommende samlinger. Forvaltere inviteres også til å bruke dette forumet til å presentere sine forvaltningsstrategier og produkter.

Loading video ...
close