Events

Frokostseminar i Bergen | Hvordan ser avtalevilkårene i M&A-transaksjoner ut?

Hvert eneste år kjøpes og selges det virksomheter (M&A transaksjoner) i Norge for flere hundre milliarder norske kroner totalt.

De siste årene har transaksjonsmarkedet blitt påvirket av en rekke omstendigheter og makroøkonomiske forhold, herunder Covid-pandemi, krigen i Ukraina, økte energipriser, økt inflasjon og høyere rentenivå. Urolighetene i verden og i transaksjonsmarkedet har ikke bare påvirket innholdet i transaksjonsavtalene, men også hvordan transaksjonsprosessene forløper og hvilke parter som ender opp med å inngå transaksjonsavtalene.

De enkelte transaksjonene vil naturlig nok gjelde ulike typer virksomheter, men felles for transaksjonsavtalene er at de ofte er blant de viktigste avtalene som de aktuelle avtalepartene inngår. Uavhengig av størrelsen og verdien på virksomhetene som overdras, inneholder transaksjonsavtalene også gjerne samme type hovedvilkår og reguleringer – slik som for eksempel bestemmelser om kjøpesumsjustering, ansvarsbegrensninger, garantiperioder, konkurransebegrensninger osv.

 

BAHRs Kapitalforvaltning og Private Equity-gruppe inviterer til frokostseminar i Bergen hvor vi vil blant annet vil redegjøre for følgende:

  • Hvilke sentrale avtalepunkter blir typisk gjenstand for forhandlinger ved kjøp og salg av virksomheter i dagens marked?
  • Hvordan løser partene disse diskusjonspunktene i praksis?
  • Hva er gjeldende markedspraksis og hvilke utviklingstrekk gjør seg gjeldende?

 

Seminaret retter seg særlig mot kapitalforvaltere, investorer, bedriftseiere og selskaper som vurdere å kjøpe eller selge virksomheter, samt transaksjonsrådgivere og andre om ønsker å vite mer om M&A-markedet og viktige vilkår i transaksjonsavtaler.

Vi vil dekke både kommersielle og juridiske forhold som er viktige å kjenne til ved forhandling av transaksjonsavtaler og gjennomføring av transaksjonsprosesser.

 

Seminaret avholdes 23. mai 2023. Det blir servert frokost og smoothie fra kl. 08:00. Den faglige delen av seminaret varer fra kl. 08:30 – kl. 09:30.

 

Vennligst registrer din interesse i å delta på seminaret via linken under.

Loading video ...
close