Events

Fundraising-seminar | Alternative investeringsfond for det ikke-profesjonelle markedet

  • January 16, 2020
  • 16:00 - 18:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR fortsetter sin populære seminarrekke om utvalgte og praktisk viktige fundraising-temaer. Nå tar vi for oss noen sentrale temaer knyttet til alternative investeringsfond for det ikke-profesjonelle markedet.

Der vi tidligere har sett på markedsføring i det ikke-profesjonelle markedet mer generelt, er formålet med dette seminaret å gi noen praktiske råd knyttet til etablerings- og struktureringsfasen. Vi vil blant annet se på de ytre rammene for hva som er et alternativt investeringsfond og hva som er «noe annet». Her berører vi særlig de såkalte «club deals», om det er mulig å operere med «club deals» i det ikke-profesjonelle markedet og hva som eventuelt kreves.

For de aktørene som må eller ønsker å underlegge seg regulering i AIF-loven, vil vi også se nærmere på sentrale spørsmål knyttet til strukturering, herunder om man bør velge å etablere fondet som et aksjeselskap eller et indre selskap. Vi ser også på ulike distribusjonsmodeller for det ikke-profesjonelle markedet.

Avslutningsvis vil vi se på om det nå, mer enn 5 år etter ikrafttredelsen til AIF-loven og basert på den praksis man kan se i markedet, er mulig å si noe generelt om hvilke produkter som er mest egnet for det ikke-profesjonelle markedet.

Foredragsholderne vil være tilgjengelig for spørsmål og diskusjon etter seminaret.

Etter den faglige delen som avsluttes kl. 17.00, er det mingling med lett servering frem til kl. 18.00.

Foredragsholdere:

Peter Hammerich, Partner i BAHR

Hammerich er leder av BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hammerich arbeider med alle juridiske områder knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. På fundraising-området bistår Hammerich løpende i forbindelse med ulike fundraisinger og fond. Han rådgir i alle tilhørende spørsmål, herunder rammevilkår, strukturering, avtalevilkår, skatt, mv.

Vibeke K. Svendsby, Specialist Partner i BAHR

Svendsby er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hun har solid kompetanse og erfaring etter å ha arbeidet med kapitalforvaltning siden 2005. Svendsby arbeider hovedsakelig med etablering, restrukturering og avvikling av investeringsfond og rammevilkår for investeringsfond. Hennes kompetanse omfatter også rammevilkår for verdipapirforetak og verdipapirhandel, finansinstitusjoner, samt børs- og verdipapirrett.

Loading video ...
close