Events

Faglig forum for kapitalforvaltningsbransjen | Reglene for markedsføring og salg av alternative investeringer til ikke-profesjonelle

  • April 24, 2019
  • 16:30 - 19:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

I dette seminaret tar vi for oss reglene for markedsføring og salg av alternative investeringer til ikke-profesjonelle. Mange bransjeaktører ønsker mer kunnskap om dette, og det er også et særlig fokusområde for Finanstilsynet som nå gjennomfører et dokumentbasert tilsyn.

Blant foredragsholderne er seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet. Hun vil bl.a. redegjøre for hva Finanstilsynet legger vekt på i forbindelse med egnethetsvurderingene av ikke-profesjonelle, samt trekke frem noen av erfaringene fra det pågående dokumentbaserte tilsynet.

Gitt utvidet program ift. hva som opprinnelig ble publisert, vil den faglige delen vil bli avsluttet noe senere, antakeligvis rett før kl. 18.00. Etter dette inviteres det til bransjemingling med god mat og drikke frem til kl. 19.30.

 

Foredragsholdere

 

Britt Hjellegjerde, seksjonsjef i Finanstilsynet

Hjellegjerde har siden 2006 hatt ulike posisjoner i markedsavdelingen i Finanstilsynet, og har siden 2013 ledet seksjon for fond og kollektive investeringer. Hun har tidligere ti års erfaring som forretningsadvokat og noen års erfaring fra Olje og energidepartementet.

Peter Hammerich, partner i BAHR

Hammerich er leder av BAHRs markedsgruppe for Kapitalforvaltning & private equity. Hammerich arbeider med alle juridiske områder knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. På fundraising-området bistår Hammerich løpende i forbindelse med ulike fundraisinger og fond. Han rådgir i alle tilhørende spørsmål, herunder rammevilkår, strukturering, avtalevilkår, skatt, mv.

Vibeke K. Svendsby, advokat i BAHR

Svendsby har solid kompetanse og erfaring etter å ha arbeidet med kapitalforvaltning siden 2005. Svendsby arbeider hovedsakelig med etablering, restrukturering og avvikling av investeringsfond og rammevilkår for investeringsfond. Hennes kompetanse omfatter også rammevilkår for verdipapirforetak og verdipapirhandel, finansinstitusjoner, samt børs- og verdipapirrett.

Kristine Blichfeldt Bjerke, advokatfullmektig i BAHR

Bjerke tilhører BAHRs markedsgruppe for Kapitalforvaltning & private equity. Bjerke arbeider primært med finansregulatoriske spørsmål blant annet tilknyttet AIFMD, MiFID II, UCITS, MAD og MLD IV. Hun arbeider også med personvernspørsmål innenfor kapitalforvaltning.

 

 

Loading video ...
close