Events

Hvordan bør man løse de mest sentrale kranglepunkter i en kjøpekontrakt – og hva skjer i praksis?

  • February 5, 2020
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR fortsetter sin populære seminarrekke om utvalgte emner relatert til M&A-transaksjoner og selskapsrett. På grunn av stor etterspørsel setter vi opp et nytt foredrag om et praktisk viktig tema:

Sentrale avtalevilkår blir ofte gjenstand for omfattende diskusjoner i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter; hvordan bør disse «kranglepunktene» løses – og hva skjer i praksis?

Basert på en analyse av over 100 kjøpekontrakter hvor BAHR nylig har bistått, har vi svarene klare. 2020 utgaven av ‘Norwegian Private M&A Survey’ er også klar for publisering, men gjennom foredraget ønsker vi å gi deltakerne den oppdaterte statistikken og detaljene først.

 

Innholdet i kjøpekontrakten har avgjørende betydning for hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom kjøper og selger i forbindelse med et oppkjøp. Men også bakgrunnsretten vil utfylle og supplere kjøpekontraktens bestemmelser, både på områder hvor kontrakten ikke inneholder spesifikk regulering og eventuelt der reguleringen i kontrakten ikke er lovlig i henhold til ufravikelig bakgrunnsrett.

Foredraget behandler de mest sentrale punktene i en kjøpekontrakt og vi redegjør blant annet for:

  • Bakgrunnsrettens regulering
  • Hvilke alternativer man typiske har å velge mellom
  • Markedspraksis – dvs. hvilke løsninger som faktisk avtales i markedet, herunder aktuelle utviklingstrekk/endringer – basert på statistikk og analyser av over 100 transaksjonsavtaler hvor BAHR nylig har bistått

 

Foredragsholdere:

Øystein Guvåg, Partner i BAHR
Guvåg leder BAHRs Corporate M&A gruppe og tilhører også BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Guvåg arbeider med alle typer M&A-transaksjoner, herunder oppkjøp, salgsprosesser, ko-investeringer, joint ventures mv, samt andre aksjonærrettslige spørsmål. Han bistår en rekke private equity fond, finansielle rådgivere og andre finansielle og industrielle aktører, og har omfattende kompetanse og erfaring med internasjonale og norske transaksjoner.

Erik Langseth. Partner i BAHR
Erik Langseth leder BAHRs selskapsrettsgruppe og er blant Norges fremste eksperter på selskapsrett og corporate governance. Langseth har betydelig erfaring med aksjonæravtaler og M&A-transaksjoner, herunder eiendomstransaksjoner, og rådgir løpende både noterte og unoterte selskaper.

Loading video ...
close