Events

Kapitalforvaltning | De viktigste veivalgene ved fundraising

BAHR inviterer til det første seminaret i seminarrekken om fundraising for alternative investeringsfond. Temaet for seminar 1 er:

DE VIKTIGSTE VEIVALGENE VED FUNDRAISING

– Hva er det som kreves for å sikre en effektiv og vellykket kapitalinnhenting?

– Hvilke kommersielle valg er det som kan skille mellom suksess og fiasko?

Seminaret vil særlig rette seg mot forvaltere som skal etablere sitt første fond – ofte omtalt som emerging managers. Utgangspunktet for seminaret er hva som bør være på plass for en emerging manager for at det skal være realistisk å få til en effektiv og vellykket fondsetablering. Her vil vi dekke kommersielle så vel som juridiske forhold. Alle disse momenter er selvfølgelig relevante også for allerede etablerte fondsforvaltere.

Foredragsholdere

BAHR-partnerne Peter Hammerich, Camilla Jøtun og Jonathan Uggedal.

***

Etter den faglige delen, som avsluttes kl. 18.00, vil det være mingling og lettere servering frem til kl. 19.00.

***

Les mer om bakgrunnen for tematikken og de øvrige temaene i seminarrekken her

 

Loading video ...
close