Events

Kapitalforvaltning | Lunsjseminar: Beskatning av carried interest

Beskatning av carried interest er et mye omtalt tema innenfor kapitalforvaltningsbransjen. I mange år med blå regjering har det vært relativt stille omkring beskatning av carried interest. Det har vært forutberegnelighet omkring regelverket til det beste for involverte aktører, herunder investorer, forvaltere og samfunnet forøvrig. Stabile og forutberegnelige skatteregler er helt sentralt dersom vi skal ha en voksende kapitalforvaltningsbransje med utgangspunkt i Norge.

 

I en artikkel i Finansavisen rett før sommeren kunne man lese om et nylig vedtak fra Skatteetaten, som kunne tyde på at de ønsker en omkamp om beskatning av carried interest i Norge. I BAHRs nyhetsbrev ga vi uttrykk for at det ikke er grunnlag for en slik omkamp. Det er ingen endringer i regelverket ei heller rettspraksis som tilsier at carried interest skal skattlegges annerledes enn hva som har vært stabil praksis i Norge i mange år. Nyhetsbrevet kan du lese her.

 

Beskatning av carried interest er også et hett tema internasjonalt. Senest i slutten av juli kunne man lese om pågående endringer i de amerikanske reglene for beskatning av carried interest og tetting av påstått «loophole», ved at Demokratene søkte å snevre inn muligheten for gunstig beskatning (20% vs. 37% skatt). Dette forslaget ble nedstemt i Senatet denne uken, og loven går videre med fortsatt kapitalbeskatning av carried interest.

 

BAHR har bistått i forbindelse med strukturering og organisering av carried interest i mer enn 20 år og bistår løpende i en titalls saker. Vi inviterer derfor til seminar, hvor Peter Hammerich og Camilla Jøtun vil se nærmere på hva som er gjeldende rett, hvorvidt man kan forvente endringer, og sist men ikke minst hva bør man gjøre nå. Vi har allerede god påmelding, men dette er tema hvor vi mener det er viktig å samle så mange som mulig og også på denne måten bidra til en helhetlig praksis hos aktørene. Så meld dere på!

Loading video ...
close