Events

Kapitalforvaltning og bærekraftig finans: SFDR – Nye avklaringer fra EU

SFDR (Forordning (EU) 2019/2088) trådte i kraft i EU 10. mars 2021 og har reist flere tolkningsspørsmål. EU-Kommisjonen har nå avklart at forordningen gjelder for registrerte AIF-forvaltere og alle forvaltere etablert utenfor EU/EØS som markedsfører produkter i EU. Kommisjonen har også gitt mer informasjon om hvordan de ulike produktkategoriene (lysegrønne og mørkegrønne produkter) skal forstås i praksis, og tidspunkt for ikrafttredelse av utfyllende regler (RTS).

Gitt at SFDR er forventet å tre i kraft i Norge i løpet av 2022, og at forordningen vil gjelde for registrerte AIF-forvaltere og alle forvaltere etablert utenfor EU/EØS som markedsfører produkter i EU, betyr det at man nå bare har tiden og veien for nødvendige forberedelser.

BAHR inviterer  til seminar hvor vi vil gjennomgå de mest relevante avklaringene fra EU, samt redegjøre for hvorledes forvaltere rent praktisk kan håndtere regelverket. I seminaret vil vi særlig rette oppmerksomheten mot hva SFDR vil bety på kort og lang sikt for forvaltere av alternative investeringer; Hva krever investorene, hva tror vi skjer på kort og lang sikt, og hva tror vi er lurt – og ikke lurt – å gjøre.

Seminaret avsluttes med en Q&A-runde.

Foredragsholdere:

Partner Peter Hammerich og advokat Lene E. Nygård.

Ved påmelding, vennligst oppgi om du ønsker å delta fysisk i BAHRs lokaler på Tjuvholmen i Oslo (maks. 30 plasser iht. covid 19-forskriften) eller via livestream. Link til livestream blir sendt ut til alle påmeldte senest to dager før seminaret. 

 

Les vårt nyhetsbrev om Bærekraftig finans: SFDR – Nye avklaringer fra EU her

Loading video ...
close