Events

Seminar | Kapitalforvaltning og skatt – what’s hot and what’s not i 2020

  • January 23, 2020
  • 15:00 - 17:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

En viktig del av BAHRs forretningsjuridiske virksomhet er juridisk rådgivning til ulike kapitalforvaltere. BAHR definerer kapitalforvaltere bredt, som enhver aktør som har som sin hovedvirksomhet, eller sentral del av sin virksomhet, å forvalte egne eller andres midler, eller yter rådgivning til det samme. Dette betyr at kapitalforvaltningsbransjen består av mange ulike aktører som på ulike måter driver med kapitalforvaltning.

Men en ting som alle kapitalforvaltere har til felles, er behovet for å forstå den skattemessige behandlingen av deres virksomhet og de produkter som forvaltes eller formidles. Skatt er en juridisk disiplin i stadig bevegelighet og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Og det å trå riktig her er avgjørende for å nå de avkastningskrav som man har satt seg selv eller lovet sine investorer.

I dette seminaret vil vi se nærmere på hvilke skatterettslige problemstillinger som er særlig aktuelle for kapitalforvaltere i 2020 – er det for eksempel risiko for endringer i fritaksmetoden?

Det vil bli lett servering etter det faglige innlegget, hvor også foreleserne vil være tilgjengelig for spørsmål og diskusjon.

 

Foredragsholdere

Peter Hammerich, Partner i BAHR

Hammerich er leder av BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hammerich arbeider med alle juridiske områder knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. På fundraising-området bistår Hammerich løpende i forbindelse med ulike fundraisinger og fond. Han rådgir i alle tilhørende spørsmål, herunder rammevilkår, strukturering, avtalevilkår, skatt, mv.

Camilla Jøtun, Advokat i BAHR. Partner med virkning fra 1. januar 2020

Jøtun er tilknyttet BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity, og er også tilknyttet firmaets faggrupper for skatt og Corporate M&A. Jøtun har ansvaret for markedsgruppens satsing på skatt og struktur, og arbeider hovedsakelig med norske og grenseoverskridende skatterettslige problemstillinger, samt strukturelle spørsmål i forbindelse med transaksjoner, herunder investeringer, omorganiseringer og realisasjoner.

 

Loading video ...
close