Events

Kapitalforvaltning | Seminar: Praktiske spørsmål om kapitalinnhenting / fundraising

 • April 27, 2022
 • 16:30 - 20:00
 • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR arbeider løpende med en rekke kapitalforvaltere i forbindelse med kapitalinnhenting, herunder private equity fond, hedgefond, eiendomsfond, venture fond, infrastrukturfond osv.

I den forbindelse er vi blitt oppfordret til å avholde et seminar hvor vi gjennomgår praktiske spørsmål rundt etablering av og kapitalinnhenting til ulike fondsstrukturer.

I seminaret vil vi blant annet se nærmere på juridiske og kommersielle forhold knyttet til:

 • Hva trender på fondsstrukturer
 • Valg av jurisdiksjon – er Norge blitt mer stuerent
 • Forhandling med investorer – hva er de mest opptatt av
 • Sponsorkapital – fordeler og ulemper
 • Spesielle forhold å tenke på for emerging managers
 • Team-investering – hva må man passe på
 • Skatt – hva skjer med fritaksmetoden
 • ESG, SFDR, AML og KYC – forkortelser med store forpliktelser.

 

Vi avslutter med mingling og servering av tapas med tilhørende drikke.

Loading video ...
close