Events

Manuduksjon i sivilprosess | Oslo

BAHRs tvisteløsningsgruppe har gleden av å invitere til manuduksjon i sivilprosess ved partner og advokat Atle Skaldebø-Rød og advokat Mathilde Lund Meltvedt.

Manuduksjonen passer for studenter som tar JUS 4211 (Prosess og strafferett) ved Universitetet i Oslo dette semesteret, og som skal avlegge eksamen før sommeren. Vi vil gi dere en eksamensrettet gjennomgang av søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3, og en forståelse for hvordan disse fungerer i praksis. Manuduksjonen vil bestå av en mer teoretisk presentasjon av søksmålsbetingelsene, samt en praktisk del der vi i fellesskap gjennomgår en praktisk oppgave med relevante underproblemstillinger. Den praktiske oppgaven vil sendes ut til påmeldte studenter i forkant av manuduksjonen.

Atle og Mathilde jobber med prosess i BAHRs tvisteløsningsgruppe, som Atle leder. Han har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og som utreder i Høyesterett, mens Mathilde tidligere har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett. Vi ser frem til å møte dere!

Manuduksjonen avsluttes med lett bevertning og mingling!

Velkommen!

Meld deg på!
Add to Calendar 20230605 16:30 20230605 18:30 Europe/Oslo Manuduksjon i sivilprosess | Oslo More: Manuduksjon i sivilprosess | Oslo BAHR Advokatfirmaet BAHR manuduksjon-i-sivilprosess-oslo
Loading video ...
close