Events

Morgenseminar | MVA i en ny økonomi

Digitalisering, klimamål og ESG vil i stadig sterkere grad påvirke eiendomsbransjen. Norge er et attraktivt land for lagring og håndtering av store mengder data og datasentre etableres i raskt tempo. Både for datasentre og andre bygg er det en målsetning å minimere kraftforbruk og helst bidra positivt både til klimaregnskapet og til sosial bærekraft.

Hva er MVA-effektene når eiendomsaktørene ønsker å bidra positivt i det grønne skiftet og til sosialt bærekraftige løsninger? Kan ESG-tiltak som er sosialt eller økologisk bærekraftige ha en avgiftsmessig slagside? Datasentre kan drives på ulike måter og vi ser på de avgiftsmessige effekter av ulike driftsmåter. En ny økonomi medfører også endringer i leietakersammensetning og risiko for ledige lokaler. Vi vil se hvilke grep som kan tas for å unngå avgiftstap som følge av slik ledighet, både i nye prosjekter og ved ledighet i etablerte bygg.

 

Foredragsholdere:

  • Anne Sofie Bjørkholt, Partner
  • Nils F Bull, Specialist Partner
  • Camilla Hammer Solheim, Specialist Partner
  • Susanne Åsheim Ihlebæk, Senior Associate

 

Enkel frokost serveres fra 8:30

 

Påmelding her:

Loading video ...
close