Events

Seminar | Anti-korrupsjon og compliance 2019

  • February 12, 2019
  • 8:30 - 13:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Vi har gleden av å invitere til vårt årlige seminar om anti-korrupsjon og compliance.

Etter å ha gitt oversikt over vesentlige begivenheter og nyheter fra 2018 i Norge og internasjonalt, vil vi i år rette fokus på effektiviseringen av compliance-arbeidet og mulighetene som den teknologiske utviklingen gir. Deretter vil vi se nærmere på grensen mellom lovlige og ulovlige påspanderinger med utgangspunkt i «melkekartong dommen».

Avslutningsvis følger noen betraktninger om OECDs komparative arbeid med «non-trial resolutions».

 

PROGRAM

Kl. 08:30 – 09:00 Frokost

Kl. 09:00 – 09:45 Sentrale begivenheter i 2018
Jon Christian Thaulow, Atle Skaldebø-Rød og Lene E. Nygård (BAHR)

Kl. 09:45 – 10:00 Pause

Kl. 10:00 – 10:45 Recent Developments in International Anti-Corruption Practice
David Lorello (Covington & Burling LLP)

Kl. 10:45 – 11:00 Pause

Kl. 11:00 – 12:00 Bruk av støttesystemer i compliance-arbeidet
Anders Meex Hvashovd (DNO ASA) og Tor Ukkelberg (Aker Solutions)

Kl. 12:00 – 12:15 Pause

Kl. 12:15 – 12:45 Grensen mellom lovlige og ulovlige påspanderinger – betraktninger etter «melkekartong dommen»
Anna Haugmoen Mo (ØKOKRIM)

Kl. 12:45 – 13:00 «Drypp» fra OECDs komparative arbeid med «non-trail resolutions»
Anna Haugmoen Mo (ØKOKRIM)

Kl. 13:00 Lunsj

VELKOMMEN!

 

Eksterne foredragsholdere

David Lorello 

Partner, Covington & Burling LLP’s London

David Lorello is a partner at Covington & Burling LLP’s London office and serves as a vice chair of the firm’s International Trade and Finance practice group. Mr. Lorello advises clients concerning a range of international regulatory, white collar, and commercial matters under both European and U.S. laws. Mr. Lorello is recognized in the leading peer review publications for his work on trade controls and anti-corruption compliance and investigations matters, with Chambers Global describing Mr. Lorello as a “compliance authority” in those areas.

Anders Meex Hvashovd 

Chief Compliance Officer, DNO ASA

Anders er Chief Compliance Officer hos DNO ASA, og har lang erfaring innenfor etablering og ledelse av etikk og compliance programmer i store multinasjonale selskaper. Gjennom mer enn ti års erfaring på området har han opparbeidet seg betydelig nasjonal og internasjonal kompetanse relatert til kontroll og varslingprogram, granskning, handelssanksjoner og eksport kontroll, etikk, anti-korrupsjon, personvern, CSR, og operasjoner i nye markeder.

Tor Ukkelberg 

Chief Compliance Officer, Aker Solutions ASA

Tor har 15 års erfaring som Chief Compliance Officer fra internasjonale selskaper. Han har siden 2014 vært CCO i Aker Solutions ASA hvor han leder compliance-teamet med ansvar for selskapets globale Anti-korrupsjonsprogram, varslingskanal, bakgrunnsundersøkelser, etikk trening av ansatte, granskning samt rådgivning i forbindelse med prosjekter og leveranser til høyrisiko markeder.

Anna Haugmoen Mo

Førstestatsadvokat og avdelingsleder i ØKOKRIM

Anna er førstestatsadvokat og har siden mai 2015 vært avdelingsleder for avdelingen som korrupsjonsteamet ved ØKOKRIM sorterer under. Hun har tidligere vært teamleder for Hvitvaskingsteamet og har hatt ansvaret for etterforskingen og iretteføringen av flere store økonomiske straffesaker. Hun har tidligere arbeidet som advokat innen forretningsjuridiske områder.

 

Loading video ...
close