Events

Seminar | Arbeidsrettsåret 2022 – oppsummering og ny foreslått lovgivning

Året 2022 har budt på flere interessante og omfattende endringer på arbeidslivsområdet. Lovgiver har gjennom året vært svært aktiv – særlig knyttet til innleie av arbeidskraft og til arbeidsgivers ansvar i konsernforhold. Videre har domstolene avsagt flere relevante dommer, og Høyesterett og Arbeidsretten har kommet med viktige avklaringer. Arbeidslivsgruppen i BAHR har bidratt i flere av sakene.

Vi inviterer til seminar 11. januar 2023, hvor vi vil se nærmere på de viktigste lovendringene og dommene fra arbeidsrettsåret 2022. Den faglige delen avholdes kl. 11.00 – 12.00, etterfulgt av lett servering og mingling frem til kl. 12.45.

 

Foredragsholdere:

BAHRs arbeidslivspesialister Tarjei Thorkildsen, Margrethe Meder og Tor Olav Carlsen.

 

Vi håper å se deg!

 

Loading video ...
close