Events

Seminar | Dokken – byens drømmebydel?

Bilde: Bergen kommune Bilde: Bergen kommune

Godshavnen flyttes uansett ut av byen, og politikerne og administrasjonen er skjønt enige i både ambisjon og vedtatte planer; Dokken skal bli byens nyeste byområde som et levende, vitalt og interessant urbant hjerte for alle. Hva betyr det i praksis for innbyggere, utbyggere og når vil vi faktisk se byggekravene reise seg? Hvordan påvirker høstens kommunevalg planene og er det politisk risiko for at Dokken forblir en drøm?

Drømmen er nemlig at Dokken skal bli en nullutslippsbydel. Politikerne legger stor vekt på samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, og hvilke muligheter nasjonale og regionale HAVBY-funksjoner kan ha for bydelen og byen. Byens ledelse ønsker seg nabolag og boligtilbud som er tilgjengelige og inkluderende, attraktive for barnefamilier og som gir muligheter også for lavinntektshusstander, og der raushet, fleksibilitet, flerbruk og sambruk er viktige stikkord. Får vi alt dette og til hvilken pris?

Til å lede drømmebydelens utvikling er Eva Hagen hentet inn i selskapet Dokken Utvikling AS, og hun tar med seg erfaringene fra havnetransformasjonen i Oslo i regi av HAV Eiendom. Både Bjørvika og Tjuvholmen er eksempler på hvordan fjordbyen Oslo ble utviklet, til et elsk eller hat-objekt for arkitekter, publikum, journalister og politikere. Hva kan Bergen lære av de erfaringer, suksesser og feil som Oslo har gjort seg i disse prosessene?

BAHR, First House og Link Arkitektur inviterer deg til frokost og startskuddet for realisering av bydelen Dokken 31. mai kl 08.00-10.00. Søtt & Salt stiller med mat og vi stiller med svar på spørsmålene du måtte ha om hvordan Dokken-drømmen skal realiseres!

Program:
 • Frokost og mingling
 • Slik skal Dokken utvikles!
  Eva Hagen, Partner i Ræder og styreleder i Dokken Utvikling
 • Plan- og bygningsetaten rolle, ambisjoner og oppgaver for Dokken
  Knut Andreas Knutsen, Prosjektleder Områdeplan for Dokken, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune
 • Venner eller fiender – hvordan offentlige og private aktører kan samarbeide om en ny bydel i Bergen
  Anne Sofie Bjørkholt, Partner, BAHR
 • Panelsamtale med Rune Bakervik og Marit Warncke: Hva vil vi med Dokken og hvordan skal vi få det til?
  Moderator: Harald Hove, Seniorrådgiver, First House
 • Oppsummering og avslutning
  Rolf Maurseth, Markedssjef, Link Arkitektur
Loading video ...
close