Events

Seminar | Erstatningsansvar for feil i offentlige anskaffelser

Erstatningsansvar for feil i offentlige anskaffelser – et nødvendig preventivt virkemiddel eller en enkel vei til fortjeneste uten arbeid?

Adgangen til å få erstatning for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser har lenge vært et omstridt tema, både rettslig og politisk.

Særlig gjelder dette saker om positiv kontraktsinteresse – hvor den offentlige innkjøper i praksis blir dømt til å betale for samme vare eller tjeneste to ganger. Det er etter hvert en relativt fyldig underrettspraksis på området, hvorav noen saker har endt opp med ansvar for det offentlige i 100-millioners klassen.  Det savnes imidlertid fortsatt avklaringer og det er derfor gledelig at Høyesterett nå har to nye erstatningssaker under behandling.

Kritikken mot den nevnte praksisen har også tiltatt i styrke.

Som ledd i debatten, har Fagforbundet tidligere i år, med støtte fra bl.a. KS, sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet, der det tas til orde for å gjennomføre lovendringer for å innskrenke muligheten til å få tilkjent erstatning i slike saker. På motsatt side har NHO på vegne av leverandørene bedt næringsministeren om å legge forslaget nederst i skuffen.

I lys av både rettsutviklingen og debatten, inviterer BAHR til seminar hvor vi håper å få belyst de ulike synspunktene, samt få noen refleksjoner om hvordan reglene virker i praksis.

Vi har invitert akademia, praktikere og representanter for oppdragsgiver og leverandørsiden. Vi ser frem til interessante innlegg og god diskusjon før vi avslutter med lett servering og mingling.        

Velkommen!

 

Program:

15.30-15.40: Intro og velkommen

Arne Torsten Andersen, Partner, BAHR

15.40-16.10: De norske reglene om erstatningsansvar i lys av EØS-retten
Kristian Strømsnes, post. doc., UiB

16.10-16.30: Erstatningsreglene i våre naboland – om reglene og praksis i Sverige
Johanna Jonnson, Specialist Counsel, Mannheimer Swartling

16.30-16.45: Pause

16.45-17.05: Utmåling av erstatningens størrelse, et rettstomt rom med mangelfull økonomisk forankring?
Daniel Sipos, Managing Associate, BAHR

17.05-17.25: Refleksjoner fra skranken sett med saksøkteøyne
Kristin Hallsjø Aarvik, advokat, Regjeringsadvokaten

17.25-17.45: Refleksjoner fra skranken sett med saksøkerøyne
Morten Goller,  Managing Partner, Wiersholm

17.45-18.30: Oppnår reglene om erstatning sitt tilsiktede formål – paneldebatt
Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS Advokater
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO

18.30-18.35: Wrap-up
BAHR

18.35 > Lett servering og mingling 

 

Loading video ...
close