Events

Seminar | Finanstilsynet og BAHR gjennomgår matnyttige erfaringer med MAR

  • November 3, 2021
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo, og Livestream

EUs markedsmisbruksforordning (MAR) ble implementert i Norge 1. mars 2021 og omfatter både Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Et drøyt halvår viser at MAR har medført flere praksisendringer – og mange spørsmål – både for utstedere, primærinnsidere og investorer. Dette gjelder særlig kretsen av primærinnsidere og deres nærstående, røde perioder og rekkevidden av dette, rapportering og offentliggjøring av primærinnsidertransaksjoner, regime for utsatt offentliggjøring og innsidelister. BAHR inviterer til seminar hvor vi vil se nærmere på dette.

I seminaret vil Finanstilsynet og BAHR gjennomgå praktiske endringer og erfaringer etter implementeringen av MAR. I tillegg vil Finanstilsynets arbeid med MAR og sanksjonshjemler bli belyst.

Program

Praktiske MAR-erfaringer med fokus på

  • Regimet for primærinnsidere og nærstående
  • Informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring
  • Innsidelister

Spørsmål og avslutning

 

Foredragsholdere

  • Thomas Borchgrevink, seksjonssjef i Finanstilsynet
  • Pernille Woxen Burum og Lars Knem Christie, advokater i BAHR

 

***

Det serveres smoothies, kaffe/te og mineralvann fra kl. 08.00

***

Det er også anledning til å delta via Livestream.

Deltakerlink sendes ut dagen før seminaret.

 

 

Loading video ...
close