Events

Seminar | Hvordan håndtere skattesaker?

Seminaret vil fokusere på forvaltningsprosessen i skattesaker, dvs. prosessen fra mottak av varsel om bokettersyn/endring og frem til en klagesak er ferdig avgjort i Skatteklagenemnda. Spørsmål som behandles er hvilke saker blir plukket ut til kontroll, hva avgjør om en sak blir henlagt, hva bør skattyter gjøre i forbindelse med en endringssak/klagesak, hvordan behandles klagesaken av Skatteklagenemnda, når er det lurt å be om å få møte personlig for skatteklagenemnda, bør man klage eller gå rett til domstolen osv.

 

Vi har vært så heldige å få med oss dyktige innledere fra både Skatteetaten og Sekretariatet for Skatteklagenemnda som vil dele sine erfaringer med oss.

 

Program:

08.15-08.30: Enkel frokost/smoothies

08.30-10.00: Seminar med innlegg fra:

  • Skatteetaten v/Vivi Schultze og Hege Høgalmen
  • Sekretariatet for Skatteklagenemnda v/Elisabeth Schwerdt og Randi Bergslien
  • BAHR v/Simen S. Søgaard og Joachim M. Bjerke

 

Velkommen!

 

Meld deg på:

Loading video ...
close