Events

Seminar | Fundraising for private equity-fond – prosess, erfaringer og veivalg

Foto: Shutterstock

BAHR har gjennom en årrekke bistått forvaltere med fundraising til alle typer fond innenfor og utenfor Norge, både private equity-fond, eiendomsfond, hedgefond, fond-i-fond, fond for ko-investering, mv. For fondsforvaltere er evnen til å gjennomføre vellykkede fundraisinger en grunnleggende forutsetning for virksomheten. Uten fundraising, ingen kapital. Nye forvaltere må lære seg faget, mens eksisterende aktører må holde seg oppdatert. Videre er fundraisingmarkedet i stadig utvikling, noe som byr på både muligheter og utfordringer. BAHR vil i en ny seminarrekke behandle utvalgte og praktisk viktige fundraising-temaer. Temaet for det første seminaret i rekken er:

 

FUNDRAISING FOR PRIVATE EQUITY FOND:

PROSESS, ERFARINGER OG VEIVALG 

 

De øvrige temaene i seminarrekken vil være:

Fundraising for andre typer fond

I det andre seminaret vil fundraising for andre fond enn private equity-fond (som eiendomsfond, infrastrukturfond og hedgefond) bli drøftet. 

Investorperspektivet

I seminarrekkens tredje seminar vil det bli drøftet hvilke krav investorene er opptatt av og hvilke krav man som investor faktisk bør være opptatt av, herunder ESG og skatt. 

Tilbud av alternative investeringer til ikke-profesjonelle investorer

I det siste seminaret vil fokus være på tilbud/markedsføring til ikke-profesjonelle investorer. Vi vil se nærmere på hvordan man kan gjøre dette riktig – både for investorene og for tilbyderen.

 

Foredragsholdere første seminar:

Peter Hammerich, Partner i BAHR

Hammerich er leder av BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Hammerich arbeider med alle juridiske områder knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. På fundraising-området bistår Hammerich løpende i forbindelse med ulike fundraisinger og fond. Han rådgir i alle tilhørende spørsmål, herunder rammevilkår, strukturering, avtalevilkår, skatt, mv.

Jonathan Uggedal, Advokat i BAHR

Uggedal er advokat i BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han bistår blant annet ved fundraising for ulike typer private equity-fond og andre typer fond/investeringsstrukturer – etablert innenfor og utenfor Norge. Uggedal arbeider også med en rekke andre rettsområder og spørsmål knyttet til kapitalforvaltningsbransjen. Han bistår blant annet i forbindelse med transaksjoner for ulike aktører innenfor bransjen – både ved kjøp og salg av selskaper og fondsandeler – og ved fondsinvesteringer.

 

Etter den faglige delen, som avsluttes kl. 17.30, inviteres det til mingling med mat og drikke frem til kl. 19.00.

Loading video ...
close