Events

Seminar i selskapsrett | Informasjonsplikten og ansvaret i noterte selskaper

  • March 2, 2022
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det tredje seminaret i rekken er temaet:

Informasjonsplikten og ansvaret i noterte selskaper.

Noterte selskaper er gjenstand for flere typer informasjonsplikter. Løpende gjelder en plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon, til å fremlegge regnskaper og til å informere om viktige selskapshendelser. I tillegg kommer prospektplikten og andre former for dokumenter og informasjon som er knyttet til enkeltdisposisjoner. Vi ser på de ulike informasjonspliktene og drøfter hvem som kan bli ansvarlige for hva dersom informasjon uteblir, er mangelfull eller villedende.

Foredragsholdere:

Arne Tjaum, Partner i BAHR og Pernille Woxen Burum, Specialist Partner i BAHR.

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Loading video ...
close