Events

Seminar i selskapsrett | Utdelinger

  • May 19, 2022
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. I det åttende seminaret i rekken er temaet:

UTDELINGER

Foredraget behandler utdelingsreglene i aksjeloven og besvarer følgende spørsmål:

  1. Hvor mye kan et selskap dele ut?
  2. Hva ligger det i at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet?
  3. Hvordan påvirker egenkapitaltransaksjoner og andre hendelser etter balansedagen utbyttegrunnlaget?
  4. Hvilket ansvar har styret for at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet?

 

Foredragsholder:

Erik Langseth, Partner i BAHR 

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Loading video ...
close