Events

Seminar i selskapsrett | Avholdelse av generalforsamling i et notert ASA

  • February 3, 2022
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Oslo, og via Livestream

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten. Tema for det første seminaret, som holdes sammen med DNB Verdipapirservice, er:

Avholdelse av generalforsamling i et notert ASA.

I seminaret gir BAHR og DNB Verdipapirservice en praktisk innføring i hvordan man forbereder og avholder en generalforsamling i et notert allmennaksjeselskap. Det redegjøres blant annet for de nye reglene om aksjeeiernes rett til å delta elektronisk på generalforsamlingen, og hvordan dette i praksis kan løses ved virituelle og hybride generalforsamlinger. Videre behandles de nye reglene om stemmerett for forvalterregisterte aksjer og om åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen.

Foredragsholdere:

Erik Langseth og Asle Aarbakke, partnere i BAHR, og Freddy Hermansen fra DNB Verdipapirservice.

***

Mer om de øvrige temaene, tidspunkter og foredragsholdere, finner du her: Seminarrekke i selskapsrett – Oversikt over tematikk og foredragsholdere – 2022

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Loading video ...
close