Events

Livestream-seminar | Kan brudd på konkurransereglene føre til avvisning?

  • April 27, 2022
  • 8:30 - 10:00
  • Livestream

Seminaret vil ta for seg forholdet mellom anskaffelsesreglene og konkurranseloven § 10 om ulovlig samarbeid. Hovedvekten vil være på bestemmelsen om avvisning ved brudd på reglene om konkurransebegrensende avtaler, ulike problemstillinger som kan oppstå for oppdragsgivere og leverandører ved anbudskonkurranser og hvordan disse kan løses. Dette inkluderer blant annet en gjennomgang av do’s and dont’s i anbudskonkurranser, problemstillinger rundt inngivelse av felles tilbud og konsekvenser og løsninger ved tidligere brudd på konkurranseloven.

Foredragsholdere:

Partner Arne Torsten Andersen og Senior Associate Ylva Kolsrud Lønvik

Loading video ...
close