Events

Seminar | Lovfesting av omgåelsesregel på skatte- og merverdiavgiftsområdet

  • April 25, 2019
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR Tjuvholmen allé 16

Vi inviterer til morgenseminar med gjennomgang av det nylig fremsatte forslaget om å lovfeste en generell omgåelsesregel innenfor skatte- og merverdiavgiftsretten.

Lovforslaget vil bli presentert av professor emeritus Frederik Zimmer. I 2016 fremla han utredningen NOU 2016:5 Omgåelsesregel i skatteretten som ligger til grunn for lovforslaget.

I tillegg vil BAHR-advokater gi eksempler på praktiske konsekvenser av lovforslaget.

 

VELKOMMEN! 

Loading video ...
close