Events

Seminar | Ny meglerstandard for salg av eiendomsselskaper

  • October 24, 2019
  • 9:00 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til en seminarrekke om eiendomstransaksjoner med partner Erik Langseth og advokat Ole Andreas Dimmen som foredragsholdere.

Første seminar i rekken har tema:

NY MEGLERSTANDARD FOR SALG AV EIENDOM. HVILKE ENDRINGER ER GJORT I STANDARDEN, OG HVORDAN BØR SELGER OG KJØPER IVARETA EGNE INTERESSER NÅR KJØPEKONTRAKTEN INNGÅS?

Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglingsforbund (NEF) har besluttet å utarbeide ny meglerstandard for kjøp av eiendom hvor det blant annet gjøres endringer i kjøpers rett til å heve avtalen etter overtakelse, selgers ansvar for uriktige opplysninger, reklamasjonsreglene og partenes rett til å trekke seg fra avtalen. BAHR har bistått FFN og NEF ved utarbeidelsen av den nye standarden.

På dette seminaret redegjør vi for endringene i standarden og gir råd om hvordan selger og kjøper kan ivareta sine respektive interesser ved utarbeidelsen av kjøpekontrakten.

Loading video ...
close