Events

Seminar | Identifikasjon i sjøforsikring

  • September 4, 2018
  • 16:00 - 20:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

I samarbeid med Nordisk Institutt for Sjørett inviterer vi igjen til seminar og diskusjon om sjøforsikring. Temaet denne gang er reglene og prinsippene for identifikasjon i Nordisk Sjøforsikringsplan 2013 og P&I forsikring.

 

Reglene om opplysnings- og omsorgsplikter i forsikringsretten er adressert til forsikringstaker (den som inngår avtalen) eller sikrede (den som har rett til erstatning). Brudd på reglene kan føre til at selskapet er helt eller delvis fritatt for ansvar. Spørsmålet er derfor i hvilken utstrekning selskapet kan reagere hvis bruddet er foretatt av en person som opptrer for eller på vegne av forsikringstaker eller sikrede.

Dette et er spørsmål om hvilke personer hhv forsikringstaker og sikrede kan identifiseres med i forbindelse med en forsikringskontrakt. Trine-Lise Wilhelmsen fra Universitetet i Oslo vil beskrive de identifikasjonsproblemer som oppstår, den rettslige reguleringen av disse i forsikringsavtaleloven som rammeverk for forsikringsavtalene og hvordan disse spørsmålene er regulert i Nordisk Sjøforsikringsplan. På denne bakgrunn vil BAHR gi en vurdering av hva som i dag er bakgrunnsrett og se på muligheten for identifikasjon under vanlige regelsett i P&I forsikring, hva enten de er tause eller har uttrykkelige bestemmelser om identifikasjon.

Seminaret vil bli etterfulgt av sosialt samvær med lett servering. Vi oppfordrer mottagere av invitasjonen til å invitere med seg inntil to yngre deltagere fra sitt firma.

Velkommen!

Loading video ...
close