Events

Seminarrekke i skatterett | Seminar 1: Kommende «stoppregler» mot privat konsum av selskapseiendeler – hva skjer og hva bør man gjøre?

Finansdepartementet sendte før sommeren ut høringsforslag om nye regler fra og med 2023 som skal motvirke såkalt privat konsum i selskaper knyttet til eiendom, båt, fly og helikopter. Reglene har møtt massiv kritikk i høringsrunden, og innebærer i korthet at den som eier/kontrollerer selskapet blir utbyttebeskattet som om vedkommende hadde disposisjonsrett til formuesobjektet hele året (utover perioder det kan dokumenteres at formuesobjektet er brukt i selskapets virksomhet), mens selskapet på sin side blir uttaksbeskattet.

 

Sjablongbeskatningen er ikke ment å være markedsmessig, men er bevisst satt så høyt at reglene skal fungere som «stoppregler» for anskaffelse av formuesobjekter til privat konsum. Slik reglene er foreslått, vil de treffe langt mer og langt hardere enn formålet tilsier. Det er f.eks. ikke foreslått noen generelle unntak for virksomheter som driver med utleie av denne typen formuesobjekter (campingvogner, hytter, leiligheter mv.), og man risikerer at reglene slår inn i perioder hvor formuesobjektet ikke er utleid i næringsvirksomheten (f.eks. pga. sesongvariasjoner, vanskelige markedsforhold, vedlikehold mv.). Reglene skaper også uklarhet på flere andre punkter, blant annet om hvem som rammes og hvordan man skal dokumentere at eiendelen brukes i selskapets virksomhet.

 

Vi går gjennom forslaget, høringsuttalelsene og mulige konsekvenser av forslaget. Vi skal også se litt på hvilke endringer vi kan forvente i det endelige lovforslaget og hvilke tilpasninger som bør foretas.

 

Velkommen til frokostseminar!

Loading video ...
close