Events

Seminarrekke i skatterett | Seminar 2: Transaksjoner mellom konsernselskaper – hva er viktig å tenke på?

Ulike former for transaksjoner og disposisjoner mellom selskaper i samme konsern er svært praktisk. Mange tenker på konsernet som en egen juridisk og økonomisk enhet, men rettslig sett er hvert konsernselskap en egen juridisk enhet. Det betyr at transaksjoner i konsernforhold kan få selskapsrettslige og/eller skatterettslige konsekvenser.

 

Hva er viktig å tenke på ved transaksjoner mellom konsernselskaper? Hvilke begrensninger gjelder for hva som kan avtales? Hva plikter man å gjøre for å sikre at transaksjonen skjer på «armlengdes» vilkår? Hvilke beslutningsorganer bør involveres? Hvilken dokumentasjon vil kreditorer, mindretallsaksjonærer, skattemyndighetene eller andre kunne kreve? Hva kan man foreta seg hvis man er uheldig og gjør feil?

 

Velkommen til frokostseminar!

Loading video ...
close