Events

Seminar | Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?I

 • October 23, 2019
 • 8:30 - 10:00
 • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til en seminarrekke om selskapsrett og transaksjoner. Seminarene passer for både advokater og ikke-advokater.

Tema for andre seminar i rekken er:

Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?

Foredraget behandler hva man bør tenke på når en aksjonæravtale lages og hver av partene skal sikres en god exit, og gir noen tips til både majoritets- og minoritetsaksjeeier. Vi redegjør blant annet for:

 • Disposisjonsforbud, forkjøpsrett, medsalgsrett (tag along), medsalgsplikt (drag along), tilbudsplikt, nedsalgsplikt ved en notering, mv.
 • Styresammensetning og vetoretter
 • Kapitalisering av selskapet
 • Utdelinger
 • Håndtering av tvister og brudd på aksjonæravtalen

Foredragsholdere: Erik Langseth og Øystein Guvåg, begge partnere i BAHR

***

De øvrige temaene i seminarrekken:

13. november:

Hvordan bør man løse de mest sentrale kranglepunkter i en avtale om virksomhetskjøp, og hva skjer i praksis?

Foredraget behandler de mest sentrale punktene i en kjøpekontrakt ut over kjøpesumsberegningen, bakgrunnsrettens regulering av disse, hvilke alternativ man i praksis har å velge mellom, og hvilke alternativer som brukes mest i praksis basert på statistikk BAHR har utarbeidet for transaksjoner som BAHR har vært involvert i i 2017 og 2018.

Foredragsholdere: Erik Langseth og Øystein Guvåg, begge partnere i BAHR

4. desember:

Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis

Når et aksjeselskap får økonomiske problemer, må styret ta stilling til flere vanskelige spørsmål som kan utsette styremedlemmene for personlig ansvar. Dette gjelder blant annet:

 • I hvilken grad kan et selskap ivareta konsernets interesser på bekostning av selskapets interesse?
 • Styrets forpliktelser når selskapet inngår avtaler om lån/sikkerhet eller salg av vesentlig virksomhet til aksjeeiere eller andre nærstående
 • Styrets plikt til å holde seg oppdatert og håndtere brudd på selskapets låneavtaler og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet
 • Hvor lenge kan styret kjempe for selskapets overlevelse før det må begjære oppbud?

Disse spørsmålene vil bli besvart med utgangspunkt i faktum fra tidligere konkurser der styrets ansvar har blitt grundig vurdert.

Foredragsholdere: Erik Langseth og Atle J. Skaldebø-Rød, begge partnere i BAHR

 

 

 

Loading video ...
close