Events

Seminar | Hvordan bør man løse de mest sentrale kranglepunkter i en avtale om virksomhetskjøp, og hva skjer i praksis?

  • November 13, 2019
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

BAHR inviterer til en seminarrekke om selskapsrett og transaksjoner. Seminarene passer for både advokater og ikke-advokater.

Tema for tredje seminar i rekken er:

Hvordan bør man løse de mest sentrale kranglepunkter i en avtale om virksomhetskjøp, og hva skjer i praksis?

Foredraget behandler de mest sentrale punktene i en kjøpekontrakt ut over kjøpesumsberegningen, bakgrunnsrettens regulering av disse, hvilke alternativ man i praksis har å velge mellom, og hvilke alternativer som brukes mest i praksis basert på statistikk BAHR har utarbeidet for transaksjoner som BAHR har vært involvert i i 2017 og 2018.

Foredragsholdere: Erik Langseth og Øystein Guvåg, begge partnere i BAHR

***

Neste og siste tema i seminarrekken er:

4. desember:

Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis

Når et aksjeselskap får økonomiske problemer, må styret ta stilling til flere vanskelige spørsmål som kan utsette styremedlemmene for personlig ansvar. Dette gjelder blant annet:

  • I hvilken grad kan et selskap ivareta konsernets interesser på bekostning av selskapets interesse?
  • Styrets forpliktelser når selskapet inngår avtaler om lån/sikkerhet eller salg av vesentlig virksomhet til aksjeeiere eller andre nærstående
  • Styrets plikt til å holde seg oppdatert og håndtere brudd på selskapets låneavtaler og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Hvor lenge kan styret kjempe for selskapets overlevelse før det må begjære oppbud?

Disse spørsmålene vil bli besvart med utgangspunkt i faktum fra tidligere konkurser der styrets ansvar har blitt grundig vurdert.

Foredragsholdere: Erik Langseth og Atle J. Skaldebø-Rød, begge partnere i BAHR

 

 

 

Loading video ...
close