Events

Webinar | Oppsummering av arbeidsrettsåret 2021

  • December 16, 2021
  • 9:00 - 10:00
  • Livestream

I 2021 har det skjedd flere viktige og spennende ting på arbeidslivsområdet. Lovgiver har vært aktiv, og det har kommet flere relevante dommer, blant annet fra Høyesterett. Arbeidslivsgruppen i BAHR har bidratt i flere av disse sakene. Arbeidsretten har også kommet med viktige og prinsipielle avklaringer, blant annet knyttet til konsekvenser ved brudd på tariffavtalte forpliktelser.

Vi inviterer til en oppsummering av de viktigste lovreglene og dommene som har kommet i arbeidsrettsåret 2021.

Bruk en førjulsmorgen til å få med deg viktige oppdateringer.

 

Loading video ...
close