Events

Webinar | Skattemessig behandling av medinvesteringsordninger

  • February 3, 2022
  • 11:00 - 12:00
  • Webinar

Et stadig tilbakevendende tema er skattemessig behandling av medinvesteringsordninger og andre incentivordninger for ansatte.

En medinvesteringsordning innebærer at de ansatte (direkte eller indirekte) investerer egne penger i den virksomheten som han eller hun jobber i.

Å ha egne penger på spill skaper en felles interesse mellom ledelsen og eierne knyttet til videre verdiutvikling i selskapet. En slik fellesinteresse er viktig både for de ansatte selv (føle på medeierskap) og for eierne (beholde de beste hodene), og har resultert i at mange selskaper har etablert eller ønsker å etablere en medinvesteringsordning.

En medinvesteringsordning kan struktureres på utallige måter, og mange kommersielle hensyn spiller inn. Men valg av struktur vil også kunne ha skattemessige implikasjoner, både ved investeringen og ved senere avkastning. Det er derfor viktig å trå riktig helt fra starten.

I  webinaret vil Camilla Jøtun ta dere gjennom ulike modeller for medinvesteringsordninger, og redegjøre for de skattemessige implikasjoner av disse. Hun vil i den forbindelse komme særlig inn på to nylige prinsipputtalelser fra Skattedirektoratet, og hvorvidt disse påvirker handlingsrommet for modelleringen av medinvesteringsordninger fremover.

 

Loading video ...
close