Arne Torsten Andersen ny partner i BAHR

Vi har gleden av å meddele at Arne Torsten Andersen returnerer til BAHR som partner. Andersen er en av Norges ledende advokater innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett.

Andersen har mer enn 20 års erfaring som advokat. Han er anerkjent som en av Norges ledende advokater særlig innenfor offentlige anskaffelser og statsstøtte, men også innenfor generell EU/EØS-rett. Han har mer enn 15 års spesialisert arbeidserfaring innen disse fagområdene.

Foruten arbeidserfaringen som advokat, blant annet i BAHR i årene 2007 – 2013, har Andersen erfaring fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) hvor han i fem år jobbet med alle sider av EØS-retten. Under sin tid i Brussel prosederte han regelmessig for EFTA- og EU-domstolen. I de senere år har han som advokat prosedert flere saker, særlig innenfor offentlige anskaffelser. Andersen har også håndtert større konkurranserettslige etterforskningssaker.

Andersen har blitt rangert som en av Norges beste advokater innen offentlige anskaffelser i internasjonale anerkjente rankinger som Chambers og Legal 500, samt i Finansavisens årlige ranking av norske advokater. Han er hyppig brukt som foredragsholder innenfor ulike EØS-rettslige emner, og er tilknyttet Universitet i Oslo, både som foreleser og som sensor. Han har også vært oppnevnt som voldgiftsdommer.

Andersen er utdannet Cand. jur ved UiO (2000), har en Master i European relations and European law fra Universitetet i Amsterdam (2001) og Postgraduate diploma i EU competition law fra prestisjetunge Kings College i London (2007).

Vi gleder oss over at Arne returnerer til BAHR. Han er særdeles kompetent med omfattende og bred erfaring, sier Helge Stemshaug, partner i BAHR og leder av firmaets konkurranserettsgruppe. – BAHR har en ledende posisjon innenfor fusjonskontroll og etterforskningssaker, og er regelmessig involvert i høyprofilerte saker innenfor disse områdene. Vi ser imidlertid økt etterspørsel innenfor statsstøtterett, offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett. Med Arne vil BAHR dekke alle konkurranserettslige områder samt EU/ EØS-rett, sier Stemshaug. Han legger også til at BAHR nå skal utlyse enda flere stillinger innenfor konkurranserett, EU/EØS-rett og offentlige anskaffelser, i tillegg til at teamet nylig er styrket gjennom ansettelse av to personer med bakgrunn fra Konkurransetilsynet.

– Etter gode og faglig utviklende år i forskjellige stillinger, gleder jeg meg nå over å returnere til BAHR. BAHR som firma har en helt unik posisjon – nasjonalt og internasjonalt – innenfor en rekke juridiske fagområder. Jeg ser frem til å bidra til at BAHR vil være et av landets ledende fagmiljøer innenfor konkurranserett, EU/EØS-rett og offentlige anskaffelser, sier Arne Torsten Andersen.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:

Helge Stemshaug, mobil 928 81 396

Arne Torsten Andersen, mobil 971 47 338

Share aticle to
Loading video ...
close