BAHR lanserer nyhetsbrevserie om EUs kapitalmarkedsunion og hva det betyr for Norge

EU-kommisjonen vedtok høsten 2020 en ny handlingsplan som skal styrke EUs kapitalmarkedsunion de neste årene. Det overordnede formålet med kapitalmarkedsunionen er å skape et reelt indre kapitalmarked hvor investeringer og sparemidler kanaliseres på en effektiv måte i hele Europa. På den måten skal forbrukere, selskaper og investorer få bedre tilgang til kapital og avkastningsmuligheter, uavhengig av hvor i EU de befinner seg
Initiativene fra EU er av interesse her hjemme i Norge fordi vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre EUs reguleringer som nasjonal rett. Aksjonspunktene i EU-kommisjonens handlingsplan gir derfor en pekepinn på hvordan fremtidens regulering i Norge vil se ut på kapitalmarkedsområdet. I handlingsplanen har EU-kommisjonen foreslått 16 aksjonspunkter for å gjennomføre og styrke kapitalmarkedsunionen.
BAHR vil i en serie på 16 nyhetsbrev gi en kortfattet oversikt over hvert av de ulike aksjonspunktene.
Klikk her for å motta nyhetsbrevserien (kryss av for “Finance and Capital Markets” i skjemaet).
Les nyhetsbrev nr. 1 her
Share aticle to
Loading video ...
close