Professor Henrik Bjørnebye ny partner i BAHR

Vi har gleden av å meddele at professor Henrik Bjørnebye - en av Norges fremste juridiske kapasiteter innen energirett - tiltrer som partner i BAHR. Han vil være tilknyttet firmaets markedsgruppe for fornybar energi.

Helt siden etableringen i 1966 har bistand til energibransjen utgjort en betydelig del av BAHRs virksomhet. Fornybar energi har alltid vært et viktig område for BAHR, og de siste årene har vi hatt store oppdrag innen vindkraft, vannkraft og nye energiløsninger. Med stadig mer fokus på det grønne skiftet, skal BAHR bidra til å realisere mange av de ambisjonene som bransjeaktørene og myndighetene har. Derfor styrker vi nå energiteamet ytterligere med en av landets ledende eksperter.

Henrik Bjørnebye kommer fra stilling som professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, UiO, hvor han leder instituttets Avdeling for energi- og ressursrett. Foruten stillingen ved UiO, har han bistilling som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Bjørnebye har bred erfaring som rådgiver innen petroleums- og energisektoren og har også tidligere arbeidet som advokat.

Bjørnebye er en høyt ettertraktet foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser og har publisert et stort antall artikler innen energiretten. Han er også fagredaktør for lover innen innenfor energi, petroleum og offshore. Som genuint opptatt av energirett, har Bjørnebye hatt en rekke energirelaterte tillitsverv, blant dem styreleder i Norsk forening for energirett, medlem av Energiklagenemnda og medlem av programkomitéen i Norsk Vassdragsjuridisk Forum.

Bjørnebye er utdannet Cand.jur ved UiO i 2000. Ni år senere fikk han sin Ph.d samme sted.

  • Sett i lys av at energibransjen stadig blir mer diversifisert og kompleks, og omfatter store verdier, kreves det ytterligere spisset kompetanse – juridisk og strategisk – hos bransjens rådgivere. Vi gleder oss derfor stort over å få Henrik Bjørnebye som kollega i BAHR. Henrik har en unik kompetansebakgrunn som vil komplettere vårt solide energiteam, sier Jon Christian Thaulow, partner og leder av BAHRs markedsgruppe for fornybar energi. – Henriks særlige kompetanse innen EUs reguleringer av energimarkedene vil spille stadig større rolle for norske aktører, poengterer Thaulow.
  • Etter mange givende år innen akademia, blir det spennende å vende tilbake til advokatbransjen, sier Henrik Bjørnebye. – Energibransjen står foran noen viktige år hvor relevant juridisk bistand vil ha stor verdi. Jeg har gjennom en årrekke fulgt BAHRs arbeid innen energiområdet, og ser nå frem til å bli en del av dette kompetansefellesskapet og bistå toneangivende aktører i energibransjen, sier Bjørnebye.

 

Share aticle to
Loading video ...
close