Invitasjon til seminarrekke | Avtaler og struktur ved eiendomsutvikling

Byen transformeres og fortettes. Det er stort fokus på hva som skaper en god by- og områdeutvikling. For å lykkes må det gjøres helhetlige plangrep som sikrer variert arealbruk, velfungerende offentlige rom, liv på gateplan, effektiv infrastruktur mv.

Dette løses ikke av planmyndigheten alene, og heller ikke ved at utbyggere opererer på egenhånd. Flere prosjekter må ses i sammenheng, samarbeidskonstellasjoner må etableres og struktureres. Dette krever innsikt og et godt juridisk håndverk.BAHR inviterer derfor til en seminarrekke om avtaler og strukturer ved eiendomsutvikling.

Foredragsholder og leder av seminarrekken vil være partner i BAHR, Anne Sofie Bjørkholt. Anne Sofie er en av Norges mest anerkjente advokater innen fast eiendom og har bred erfaring med komplekse prosjekter. Hun har en unik kompetansekombinasjon som dekker forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, fast eiendom regnskap, skatt og avgift, selskapsrett og regulatoriske spørsmål. Hun blir derfor særlig benyttet i saker som involverer komplekse strukturer hvor det er nødvendig å se sammenhenger mellom flere juridiske områder. Som foredragholder er hun inspirerende og pedagogisk.

I seminarrekken tar Anne Sofie oss gjennom sentrale tema innen eiendomsutvikling, med særlig vekt på områdeutvikling. Du vil få praktiske råd til hvordan ditt prosjekt bør struktureres.

I etterkant av seminarene vil det bli publisert artikler om det aktuelle emnet på
BAHRs hjemmeside og mediekanaler.

Seminarrekken passer for alle som er engasjert i eiendomsutvikling.

Datoer og tema

Onsdag 06. septmber
Avlasting av risiko ved kjøp av utviklingstomt

Onsdag 20. september
Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – hvor langt kan kommunen gå?

Onsdag 18. oktober
Grunneieravtaler som supplement ved områdeutvikling

Onsdag 01. november
Selskaps- og skatterettslig organisering av utviklingsselskap

Torsdag 16. november
Hvordan organisere eierskapet til felles infrastruktur?

Torsdag 30. november
Organisering av parkeringsplasser og tilhørende mva spørsmål

Alle seminarene holdes i BAHRs lokaler fra kl 8.30 til 10.00 med servering av smoothies og frukt.

VELKOMMEN!

Meld deg på her Profil foredragsholder Anne Sofie Bjørkholt
Share aticle to
Loading video ...
close