Stor deltakelse da Oslo Børs og BAHR avholdt seminar om MAR (Market Abuse Regulation) og føring av innsidelister

120 personer deltok da Oslo Børs og BAHR 26. juni inviterte til seminar om MAR (Market Abuse Regulation) og føring av innsidelister med børsens NewsPoint InsiderTool. 
Fullt hus med 120 deltakere da Oslo Børs og BAHR avholdt seminar om MAR (Market Abuse Regulation) og føring av innsidelister.

Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk (MAR)* ble vedtatt i EU 16. april 2014, og trådte delvis i kraft i EU 3. juli 2016. MAR vil bli implementert i norsk rett i løpet av 2019. Forordningen stiller nye og skjerpede krav til blant annet føring av innsidelister, både når det gjelder format, dokumentasjon og prosessen rundt utsatt offentliggjøring.

Lars Knem Christie og Robin Bakken, partnere i BAHR, og Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåkning ved Oslo Børs, orienterte i seminaret om det nye MAR-regelverket og hvilke praktiske regelendringer er viktig for selskapene å være forberedt på herunder:

  • Endringer i varslingsplikt ved beslutning om utsatt offentliggjøring
  • Endringer i krav til føring av innsidelister
  • Endringer i reglene for primærinnsiderenes meldeplikt og innføring av røde perioder.

Deretter presenterte børsens Randi Nordvik og Geir Ankarstad Oslo Børs sin nye løsning NewsPoint InsiderTool, og ga praktiske råd om føring av innsidelister ved hjelp av den nye løsningen.

Presentasjonene fra seminaret kan lastes ned ved å klikke linken nedenfor.

Lars Knem Christie og Robin Bakken kan kontaktes for ytterligere informasjon knyttet til MAR.

*Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC
Download Seminar 26.06.18 MAR, Innsidelister & NewsPoint InsiderTool
Share aticle to
Arrangement June 26, 2018

Frokostseminar I Nye krav til innsidelister og NewsPoint InsiderTool

Loading video ...
close