Seminarrekke i selskapsrett

BAHR inviterer til seminarrekke i selskapsrett. Her behandles de mest interessante temaene innenfor selskapsretten, nærmere bestemt:

  1. Avholdelse av ordinær generalforsamling i et notert ASA
  2. Styrets ansvar når selskapet er i finansiell krise. Lærdommer fra praksis
  3. Informasjonsplikten og ansvaret i noterte selskaper
  4. Nærståendetransaksjoner og likebehandlings- og inhabilitetsreglene
  5. Hvordan bør en aksjonæravtale utformes og partenes exit reguleres?
  6. Incentivprogrammer for de ansatte. Hvordan bør de utformes?
  7. Sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering og kreditt i konsernforhold
  8. Utdelinger

Seminarene holdes i BAHRs lokaler på Tjuvholmen i Oslo fra klokken 09.00 til 10.00. Seminarene vil også live-streames.

Se nærmere omtale om tematikk og foredragsholdere i vedlegget under.

Påmelding til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon mottatt på e-post eller via www.bahr.no. Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende.

Download Seminarrekke i selskapsrett - Oversikt over tematikk og foredragsholdere - 2022
Share aticle to
Loading video ...
close