BAHR representerer P4 og Radio Norge i forføyningssak om FM-radiosendinger

Frem til 2017 har det eksistert fem riksdekkende tillatelser til radiosendinger over FM-båndet i Norge (til NRKs P1, P2 og P3 og de kommersielle riksdekkende radiokanalene P4 og Radio Norge).

På grunn av myndighetenes beslutning om å digitalisere det riksdekkende radionettet innen utgangen av 2017, er det vedtatt en slukkeplan for FM-radio slik at FM-sendinger fra de nevnte aktørene er pålagt å slukke i løpet av 2017. Det samme er vedtatt for de kommersielle lokalradioaktørene i de fire største byene, herunder Oslo, se Meld. St. 24 (2014-2015). For Oslo-området var den vedtatte slukkedatoen for både de riksdekkende kommersielle radiokanalene og de kommersielle lokalradioaktørene 8. desember 2017. Fra samme tidspunkt opphørte de nødvendige offentligrettslige tillatelsene disse aktørene hadde til å sende radio over FM-nettet.

P4 og Radio Norge har i tråd med den pålagte slukkeplanen avviklet sine FM-sendinger i Oslo-området. Radio Metro, Radio Rox og Beat har imidlertid fortsatt å sende over fem FM-frekvenser på fire FM-sendernett etter det vedtatte slukkedatoen – til tross for at nødvendige offentligrettslige tillatelser ikke lenger foreligger.

BAHRs klienter P4 og Bauer (som driver Radio Norge) tok derfor tirsdag 12. desember 2017 ut begjæring om midlertidig forføyning mot Radio Metro, Radio Rox og Beat med påstand om at FM-radiosendingene skal opphøre. Det er berammet rettsmøte til behandling av begjæringen første uke i januar 2018.

Også Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tilskrevet de aktuelle lokalradioaktørene og varslet sanksjoner dersom FM-sendingene ikke opphører.

Les mer om saken i DN 15. desember 2017.

Etter forkynnelse av forføyningsbegjæringen har Radio Metro varslet at FM-sendingene vil opphøre. Les mer her.

Share aticle to
Loading video ...
close