BAHR har åpnet kontor i Bergen

Etableringen innebærer en målrettet tilstedeværelse hvor vi skal levere førsteklasses juridisk og strategisk bistand til næringsliv og fagmiljøer i Bergensregionen og på Vestlandet. Samtidig skal vi være tett på relevante nærings- og bransjeklynger, utdannings- og forskningsinstitusjoner og offentlige organer i samme område.

Bergenskontoret er en fullintegrert del av BAHR, men særlig spisset mot shipping, fiskeri- og havbruk, finans og kapitalforvaltning, samt eiendom. Teamet i Bergen har sømløs tilgang til – og samarbeider med – alle fag- og bransjeressurser og støttefunksjoner i BAHR.

Vi rekrutterer!

Som ledd i etableringen skal vi rekruttere advokater og advokatfullmektiger som skal ha base i Bergen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Head of People & Organisational Development Merete Williams Berge.

 

Søknad advokat/advokatfullmektig Bergen
Share aticle to
Loading video ...
close