BAHR har åpnet kontor i Bergen

Etableringen innebærer en målrettet tilstedeværelse hvor vi skal levere førsteklasses juridisk og strategisk bistand til næringsliv og fagmiljøer i Bergensregionen og på Vestlandet. Samtidig skal vi være tett på relevante nærings- og bransjeklynger, utdannings- og forskningsinstitusjoner og offentlige organer i samme område.

Bergenskontoret er en fullintegrert del av BAHR, men særlig spisset mot shipping, fiskeri- og havbruk, finans og kapitalforvaltning, samt eiendom. Teamet i Bergen har sømløs tilgang til – og samarbeider med – alle fag- og bransjeressurser og støttefunksjoner i BAHR. Blant Bergenskontorets medarbeidere er partner Lisa Marie Opdahl og Specialist Partner Øystein Meland.

  • Lisa Marie Opdahl begynte i BAHR i 2011, og har hatt særlig fokus på shipping, offshore og havbruk. Hun leder sammen firmaets shipping-partnere Geir Gustavsson og Anne Dahl Frisak BAHRs nyetablerte virksomhetsgruppe OCEAN.
  • Øystein Meland er Bergens ledende shippingadvokat og en av Bergens mest erfarne forretningsadvokater. Som en del av BAHRs OCEAN-gruppe vil Meland bidra med unik kunnskap og erfaring relevant for maritime og marine næringer som opererer på vestkysten av Norge. Meland vil også fungere som mentor og rollemodell for sine yngre kolleger ved Bergenskontoret. Meland har møterett for Høyesterett og er sertifisert som både internasjonal voldgiftsdommer og rettsmekler. Han utarbeidet og forhandlet Norsk Standard Shipbuilding Contract (“Ship 2000”) og har skrevet en omfattende kommentarutgave om skipsbyggingskontrakter basert på Norsk Standard. Meland er også en høyt verdsatt foredragsholder ved internasjonale maritime konferanser.

 

Vi rekrutterer!

Som ledd i etableringen skal vi rekruttere advokater og advokatfullmektiger som skal ha base i Bergen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Partner Geir Gustavsson eller Head of People & Organisational Development Merete Williams Berge.

 

Søknad advokat/advokatfullmektig Bergen
Share aticle to
Loading video ...
close