BAHRs Arbeidslivsgruppe søker advokatfullmektiger og advokater

BAHRs virksomhetsgruppe for Arbeidsliv består i dag av 12 medarbeidere som utelukkende jobber med arbeidsrettslige problemstillinger og bistår arbeidsgivere på tvers av bransjer, hvorav flere av Norges største virksomheter. Gruppen ledes av bransjenestor Tarjei Thorkildsen som sammen med de to øvrige partnerne, Margrethe Meder (tidligere avdelingsdirektør i NHOs advokattjenester) og Tor Olav Carlsen (tidligere juridisk direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter), har mer enn 60 års erfaring innen arbeidsrettfeltet.

Arbeidslivsgruppen bistår styrer, ledelse og HR-avdelinger med alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett, slik som løpende rådgivning om kontrakter og ulike arbeidsrettslige spørsmål (inkl. GDPR), prosedyre og tvisteløsning, arbeidsrettslige spørsmål knyttet til oppkjøp, fusjoner og restruktureringer, håndtering av ansatterepresentasjon, bærekraftskrav, eierstyring og selskapsledelse, insentivordninger, pensjonsordninger, samt utarbeidelse av relevant dokumentasjon m.m.

Vi skal bli flere!

Oppdragsmengden er økende, og vi skal nå ansette enda flere engasjerte lagspillere. Dersom du kan huke av for noen av disse punktene, vil vi høre fra deg:

  • Du ønsker å utvikle deg faglig gjennom å jobbe sammen med noen av landets fremste advokater i oppdrag for ledende bransjeaktører.
  • Du har vilje og lyst til å yte nødvendig innsats over tid for å bli en dyktig advokat innenfor dette feltet.
  • Du har forståelse for at det viktigste bidraget til din personlige utvikling og fremgang må komme fra deg selv – gjennom dedikasjon, pågangsmot og fokusert arbeid over tid.
  • Du er i dag enten nyutdannet, jobber i et annet advokatfirma eller hos offentlige myndigheter.

 

Karriere i BAHR

Vi legger ned mye innsats i tett oppfølging og individuell utvikling av hver enkelt medarbeider. Gjennom daglig oppdragsutførelse, samt deltakelse i BAHRacademy og undervisningsopplegg i samarbeid med University of Cambridge, vil du få muligheten til å utvikle deg til en topp forretningsadvokat. Det vil gi deg god ballast for videre karriere enten hos oss eller i ledende stillinger andre steder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med partner Tor Olav Carlsen , partner Tarjei Thorkildsen eller Head of People and Organisational Development Merete Williams Berge.

Søknadsfrist

Snarest

Søk her
Share aticle to
Loading video ...
close