Det er ikke oss og dem, det er VI

605.000 personer i Norge har en funksjonshemning. Stiftelsen VI, et initiativ fra Kjell Inge Røkke og Aker, jobber for å gi alle disse like muligheter til et fullverdig liv.

VI skal bidra til at flere funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

BAHR er stolt VI-bedrift og yter pro bono advokatbistand til Stiftelsen VI.

Les mer på http://www.stiftelsenvi.no

Share aticle to
Loading video ...
close