Eiendom – BAHR har analysert i hvilken grad kjøpekontrakter avviker fra meglerstandarden

BAHR-partner Erik Langseth og advokat Halvor Mathisen har skrevet artikkel i Estate basert på undersøkelse av 63 kjøpekontrakter inngått i 2018 og analyse av i hvilken grad disse avviker fra meglerstandarden.

I fjor bistod BAHR selger eller kjøper i transaksjoner med en samlet eiendomsverdi på omtrent 24 milliarder kroner for de transaksjonene der kjøpekontrakten ble signert i 2018.

Les artikkel i Estate
Share aticle to
Loading video ...
close