Har du 1-3 års erfaring og ønsker å jobbe med kapitalforvaltning og private equity?

Kapitalforvaltning er en bransje i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt. Kapitalforvaltere står i dag for mye av verdiskapningen i Norge og bidrar til å skape tusenvis av arbeidsplasser hvert eneste år. Kapitalforvaltningsbransjen er også en viktig del av det grønne skiftet, både i Norge og internasjonalt. Institusjonelle investorer vil i årene fremover plassere mye kapital hos kapitalforvaltere som vil investere disse midlene i infrastruktur og bærekraftige selskaper.

BAHR har over lang tid etablert et ledende miljø for juridiske tjenester relatert til kapitalforvaltning. Vi yter tjenester til enhver type kapitalforvalter, herunder forvaltere av private equity-fond, hedgefond, eiendomsfond og infrastrukturfond.

Nå trenger vi flere flinke folk.

 

Hva vi ser etter:

  • Dersom du ønsker å utvikle deg faglig ved å samarbeide med noen av landets fremste advokater i krevende oppdrag for ledende bransjeaktører, så kan BAHR og landets ledende juridiske miljø for kapitalforvaltning og private equity være noe for deg.
  • Det er et bredt spekter av juridiske disipliner du må lære deg dersom du skal bli en god advokat innenfor feltet kapitalforvaltning, herunder rammevilkår og regulatoriske forhold, alle mulige typer kontrakter, rammeverket for ulike fondstyper, nye regler om krav til bærekraft for kapitalforvaltere, relevante skatteregler, compliance mv.
  • Vi forutsetter at du er innstilt på å yte nødvendig innsats over tid for å bli en dyktig advokat innenfor dette feltet. Samtidig må du være interessert i å også jobbe med tilgrensende rettsområder, slik som selskapsrett, kontraktsrett og annen formuerett.
  • Du er en pålitelig, lærevillig og engasjert lagspiller som liker å arbeide hardt for å oppnå ekstraordinære resultater for våre klienter.
  • Slik vi ser det bygger BAHRs suksess på kombinasjonen av bred fagkunnskap og inngående klientforståelse, og du bør se verdien i dette.

 

Hva du kan forvente:

  • Som medarbeider i BAHR vil du få muligheten til å utvikle deg til en topp forretningsadvokat. Det vil gi deg god ballast for videre karriere enten hos oss eller i ledende stillinger andre steder.
  • Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere, og vi legger ned mye innsats i tett oppfølging og individuell utvikling av hver enkelt advokat. Det viktigste bidraget til din personlige utvikling og fremgang må imidlertid komme fra deg selv – gjennom dedikasjon, pågangsmot og fokusert arbeid over tid.
  • Hvor langt du vil nå, vil være opp til deg selv.

 

Ta kontakt!

Vil du vite mer? Ta kontakt med partner Peter Hammerich eller partner Camilla Jøtun

 

Søk her
Share aticle to
Loading video ...
close